Jusshjelpa i Nord-Norge kommer til Karasjok

William Andreas Eriksen og Sanne Irene Jensvoll fra Jusshjelpa i Nord-Norge kommer til Ávjovárgeaidnu 25 (Varmestua) for å ta i mot saker den 28.09.2022. Jusshjelpa i Nord-Norge hjelper folk med økonomisk behov, som ikke har råd til å gå til advokat.

Bistanden Jusshjelpa gir er fullstendig gratis. Det betyr blant annet at vi ikke har noen økonomisk interesse i utfallet av saken eller rådene som gis. Det er både uforpliktende og gratis å få råd fra oss.

Jusshjelpa i Nord-Norge har spesialisert seg innenfor en rekke fagområder. Disse er blant annet husleierett, gjeldsrett, sosialrett, fengselsrett, arbeidsrett, barnerett, trygderett og utlendingsrett.

De fleste sakene vi får inn blir med tilbake til Tromsø. Du vil deretter bli ringt opp i ettertid for å eventuelt få veiledning.

Møt opp på alpinanlegget 28.09. klokken 13:30-15:30 dersom du har behov for juridisk bistand. Det er ingen timebestilling, kun personlig oppmøte.

Hilsen

Jusshjelpa Nord-Norge