Karasjok legestasjon - redusert kapasitet

Fra midten av September har Karasjok kommune redusert kapasitet ved legetjenestene. Kommunen har vakanser i fastlegestillinger. Dette medfører at det vil være vanskeligere å få time hos lege på kort varsel.

Karasjok kommune beklager de ulemper lengre ventetid hos legetjenesten medfører for den enkelte.

Kommunen jobber med å løse situasjonen på kort og lang sikt.

Resepter og ordinære legetimer kan og bør bestilles via Helserespons appen.