Kommunale bygg gjenåpnes

Rådhuset gjenåpnes i dag fredag 15.05.20.
Sentrumsbygg og skoleadministrasjonen gjenåpnes mandag 18.05.20.

Det er utarbeidet retningslinjer og tiltak for gjenåpningen. Tiltakene gjelder både for publikum og for personell:

Åpningstid for publikum: kl 10.00 – 14.00 daglig.

Det er innført adgangsbegrensning i kommunale bygg.  
Besøkendes adgang til kontorer for øvrig i kommunale bygg begrenses til et minimum, fortrinnsvis kun henvendelse til servicekontoret.
Publikum skal ikke gå direkte til saksbehandlere.
Besøkende kan kun komme etter nærmere avtale med saksbehandler til saksbehandlers kontor. Det vil ikke være mulig/ tillatt å bare dukke opp.
 

Publikum oppfordres til å henvende seg pr telefon 784 68000 eller epost postmottak@karasjok.kommune.no , fremfor besøk.

Alle eksterne personer som kommer inn i kommunale bygg registreres både ved ankomst og når de forlater bygget. Besøkende må skrive ned navn og telefonnummer. Det kan være aktuelt å ha oversikt ved eventuell behov for smittesporing senere.

Alle som kommer inn i kommunale bygg, skal desinfisere sine hender når de kommer inn og når de går ut.
Det skal holdes 1 meters avstand til andre personer.
Det finnes også plakater og veiledninger i bygget.

På rådhuset er det i første etasje etablert egen publikumstoalett.