Kommunalt næringsfond 2020

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har fått økt bevilgning fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond 2020 som følge av covid-19 utbruddet.

Kommunen har fått tildelt kr 2,15 million til kommunalt næringsfond i 2020. Kr 1,7 millioner av tildelte midler fra fylkeskommunen er krisepakke som følge av covid 19-utbruddet. 

Søknader om støtte fra næringsfondet skal sendes via www.regionalforvaltning.no 

Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt næringsfond

Går du med en gründer i magen? Eller savner du noen å rådføre deg med i forbindelse med oppstart av bedrift, utvidelse eller andre utfordringer? Da kan du ta kontakt med  Sápmi næringshage som ivaretar kommunens førstelinjetjenester for bedriftsetableringer.