Konsekvensene av koronaviruset for norsk næringsliv - spørreundersøkelse fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er svært opptatt av å følge med på hvilke effekter koronapandemien får for norsk næringsliv. Norske myndigheter er avhengig av løpende statusoppdateringer for å sette inn raske og gode tiltak for å hjelpe bedrifter som opplever utfordringer som følge av situasjonen. Derfor har vi satt en gang en dugnad for å kartlegge situasjonen for den enkelte bedrift. 

Vi ber deg svare på noen korte spørsmål om hvordan du vurderer dagen situasjon for din bedrift, hvordan bedriften påvirkes, og hva du mener kan gjøres for å motvirke eventuelle utfordringer som har oppstått eller som kan oppstå.

Svar på undersøkelsen her