Kulturmarknad 2018

Årets kulturmarknad arrangeres 5. - 18. november 2018.

Vi ønsker å invitere lag og foreninger, barnehager, skoler, institusjoner og næringslivet til å bidra med arrangementer, utstillinger eller aktiviteter under årets kulturuke i uke 45 - 46, 5. – 18. november 2018.

Kulturmarknad er et lite lyspunkt i mørketida som genererer aktiviteter i bygda og er en fin anledning til å presentere hva dere holder på med. Det er fullt mulig å tenke nytt og utradisjonelt. Vi trenger ideer og innspill fra dere for å få til et best mulig program.

Vi kan være behjelpelig med lokaler i kommunale bygg.

Vi ber om tilbakemelding før 1. oktober 2018 om hva dere ønsker å bidra med.

Her (PDF, 205 kB) kan du laste ned påmeldingskjema, eller kan du bruke elektronisk påmelding.
 

 

KULTURPRIS OG KULTUR- OG IDRETTSSTIPEND 2018

deles ut under kulturuka. Søknadsfristen er fastsatt til 1. oktober. Informasjon og retningslinjer finnes på vår her.