Kulturmarknad 2020

Kulturmarknad arrangeres 19. - 31. oktober 2020.

I år har vi valgt å arrangere første uka av kulturmarknad samtidig som språkuka. 

Vi ønsker å invitere lag og foreninger, barnehager, skoler, institusjoner og næringslivet til å bidra med arrangementer, utstillinger eller aktiviteter under årets kulturuke i uke 43 - 44, 19. – 31. oktober 2020.

Kulturmarknad er et lite lyspunkt i mørketida som genererer aktiviteter i bygda og er en fin anledning til å presentere hva dere holder på med. Det er fullt mulig å tenke nytt og utradisjonelt. Vi trenger ideer og innspill fra dere for å få til et best mulig program.

Vi kan være behjelpelig med lokaler i kommunale bygg.

Vi ber om tilbakemelding før 29. september 2020 om hva dere ønsker å bidra med.

Påmeldingsskjema finner du her