Kulturmidler 2019 - Søknadsfrist

Vi minner om frist for å søke kulturmidler er 1. oktober

Karasjok kommune avsetter årlig midler til kultur- og idrettsfomål. Av dette avsettes kulturmidler til lag/foreninger, anleggsmidler og driftstilskudd til idrettslagene.

Målgruppe: Lag og foreninger hjemmehørende i Karasjok kommune.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema