Kurs i "Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne"

Nybegynnere og viderekomne

Undervisning starter i uke 34 og ukentlig mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 09.00 (4 dager med 5 t./dag).

Fortløpende registrering av nyankomne hos: 
Inspektør Anna Ravna Gaup
v/Samisk Videregående Skole
Niitonjárgeaidnu 30 
Tlf. 418 55 018

Ta med identifikasjonspapirer.

Ytterligere informasjon kan fås ved å ringe
tlf. 46 62 90 01, Kommunalleder for oppvekst,
utdanning, språk og kultur