Læringsnettverket for god samhandling for barn og unge i Finnmark

Karasjok kommune deltar i læringsnettverket som er et samarbeid mellom KS, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark. Totalt 15 av Finnmarks 19 kommuner deltar med ulike utviklingsprosjekter der formålet er å bedre og samordnede tjenester for barn og unge.

Fylkeskommunen har i gang:

A:  0-24 samarbeidet som skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at den kan mestre eget liv. (3 kommuner)

B: Folkehelseprogrammet er en 10-årig satsing (2017-2027), som skal bidra til en langsiktig styrking av arbeidet med å fremme befolkningens helse og livskvalitet i kommunen. (10 kommuner).

C: Annet. Her deltar Karasjok kommune sammen med 5 andre kommuner som ikke er tilknyttet noen nasjonale føringer.

Karasjok kommune søkte om deltakelse i nettverket og opprettet et forbedringsteam som deltok i sin første samling i november 2018, og deretter i mars og juni 2019. Siste samling blir i oktober 2019. Forbedringsteamet er nettverkets basisgruppe og har representanter i nettverket fra:

  • Helsestasjon og skolehelsetjenesten
  • PPT
  • Barnevern
  • Rus/psykiatritjenesten (Odd Markussen er valgt som koordinator for basisgruppa)

Forbedringsteamets mandat er å bedre det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet mellom de ulike tjenestene i kommunen som arbeider med barn og unge og deres familier.

Planer framover:

Basisgruppa i samarbeid med KS planlegger et stormøte for alle avdelinger der formålet er å bli kjent med hverandre, kjenne til hverandres oppgaver nettopp for å kunne styrke samhandlingen for barn og unge i Karasjok kommune.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbedringsteamet består av fra venstre: John Anders Gaup Rus/Psykisk helse, Risten Lango KS, Kari Skullerud Ugland KS, Odd Markussen Rus/Psykisk helse, Tove Didriksen PPT. Ikke tilstede da bildet ble tatt:

Anne Lise Mienna Barnevern, Iselin Vuolab helsesøster, Tone Nordsletta PPT, Anja Varsi barnehageleder, Anne Kirsten Anti skolehelsesøster.