Melding om vedtak – søknad om dispensasjon fra motorferdselloven

Utmarksutvalget avholdt møte 25. juni og behandlet 335 søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Vi jobber på spreng for å sende ut melding om vedtak til alle som har søkt, men pga mange søknader og få ressurser i ferietiden, vil det ta litt tid før alle får svar.

Vi anmoder søkere som får avslag pga manglende kart eller har søkt om for mange løyper, å søke på nytt. Retningslinjene for utmarksutvalget sier at det kan gis dispensasjon for inntil 20 løyper på barmark og vinterføre. Videre at det er påkrevd å legge ved kart for ønsket kjørerute for løyper utenom de faste disp-løypene. For å være sikker på at kartet åpnes på riktig måte hos oss anbefales det at de vedlegges i pdf-format.  Jpg- eller png-format vil også kunne brukes.

Søknadsfrist er 3. juli.

Neste møte i utmarksutvalget er 14. juli.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her