Melding oppstart av planarbeid: Kommunedelplan for klima og energi 2021 - 2025

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan knyttet til klima- og energispørsmål. Samtidig sendes forslag til planprogram til høring og det legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1, 5-2 og 11-13

Merknader og spørsmål til planprogrammet sendes Karasjok kommune, postboks 84, 9730 Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no. Frist for innsending av innspill er 24 januar, 2020. Etter høring vil kommunestyret vedta endelig planprogram. 

Planprogrammet (PDF, 551 kB)