Møte i Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur innkalles på møte den 11. september 2018 kl. 09.00 på formannskapssalen.

Innkalling med sakspapirer (PDF, 995 kB)​​​​​​​

Vedlegg
Ny administrativorganisering helse og omsorg (PDF, 800 kB)
Ny administrativorganisering oppvekst (DOCX, 15 kB)