Møte i Utmarksutvalg (dispensasjonsutvalg) 22. august 2018

Møte der dispensasjoner før elgjakt behandles er onsdag den 22. august 2018.

Innleveringsfrist for søknader er mandag 20. august.


FeFo hjemmeside