Nortura sponser #Perletur Karasjok

Nortura sponser postkassa i Máđiijávri tursti  med 1 stk lammeskrott av årets lam, verdi ca. kr. 3000,-

For å være med i trekning av gavekortet må du registrere turen til Máđiijávri tursti på www.perletur.no

Nortura SA er bondens eget selskap. Med Gilde og Prior som de største og mest kjente merkevarer, vi har som formål å legge til rette for egg og kjøttproduksjon i hele Norge. Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser.

Nortura Karasjok er det nordligste slakteriet til Nortura og kanskje det eneste i verden som har slaktet gris, storfe, småfe og rein?

Her slaktes all storfe og småfe fra Finnmark. Det er ingen svineproduksjon igjen i Finnmark (nordligste er Troms), derfor slaktes det heller ikke gris i Karasjok nå.

Nortura Karasjok har kun leieslakting av rein for andre aktører.

Nortura Karasjok driftes av et team på 12 fastansatte. I sesongen September - Desember økes bemanninga til 35 stk. Les mer på deres hjemmeside eller facebookside.

Disse turene har sponsor:
1. Suhpenjunnevárri - Jergul Astu sponser overnatting for 2
2. Muvraaláš 
- Luostejok Kraftlag sponser gavekort på kr. 1500,-
3. Ruoššavárri - Márkan El sponser gavekort på kr. 1000,- fra Rema1000
4. Givdovárája - Kapro sponser gavekort på kr. 1500,-
5. Dákteroavvi - Karasjok Camping/Min Ája sponser overnatting i nyoppusset hytte, sauna og jacuzzi, verdi kr. 3000,-
6. Máđiijávri tursti
Nortura sponser 1 stk. lammeskrott, verdi kr. 3000,-

Les mer om Perletur