Ny påmeldingsfrist! Høringsmøte i Tana vannområde på vannforvaltningsplan 2022-2027 for Norsk-Finsk vannregion, 6. mai kl. 18.00 på Teams

NB! Ny påmeldingsfrist er i i dag, 6.5.2021,  kl 17.45, og påmelding sendes til Erlend.Eide@tana.kommune.no

Det inviteres til lokalt høringsmøte på vannforvaltningsplan 2020-2027 for Norsk-Finsk vannregion. Møtet starter 6. mai, kl. 18.00, på Teams. 

Møtet har fokus på Tana vannområde.

Program for møtet.

Info om høringen med høringsdokumenter.