Nyoppståtte luftveissymptomer

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Mange ulike virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon.

  • Dersom du har tatt en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme hvis man føler seg syk.

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?flytskjema for hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer