Økende flomfare i Karasjok kommune

Flomfaren er økende i Tanavassdraget på grunn av lave temperaturer. Prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) samt fra det Finske oversvømningssentret som overvåker flomsituasjon blant annet i Tanavassdraget tilsier en flomtopp litt ut i juni måned.

Den økende flomfaren gjelder langs hele Tanavassdraget med sidevassdrag.

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95% sannsynlighet i følge NVE. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader.

Hvor stor og nøyaktig når vårflommen inntreffer, avhenger selvsagt av om hvor høye temperaturer vi får og om det eventuelt kommer regn i tillegg. Prognosene sier 8-15 juni når langtidsvarslene for været i nedslagsfeltet til Tanavassdraget er tatt med i beregningen. Prognosene varsler om 10 års flom ved målestasjon i Polmak og 50 års flom i noen av sidevassdragene øverst i Tanavassdraget.

Faren for skader som følge av isgangen i elva er vurdert som liten. Dette er fordi isen i elva er svak med mange lag, med vann mellom og lite stålis. Elveisen er kontrollert av NVE før snøsmeltingen tok til på mange plasser. Kommunen regner ikke med skader som følge av isgang i elva.

At det tar tid med snøsmeltingen reduserer faren for skadelig isgang ytterligere.

Det er fortsatt svært mye snø omkring i området rundt kommunen og det er kommet mer i fjellet forbindelse med uvær den 14-15. mai. Kommunen har økt egen overvåkning av situasjonen og forventer en større flom enn normalt uansett hvordan snøsmeltingen vil foregå fremover.

På langtidsvarsel for Karasjok så skal været bli litt varmere framover, men temperaturer opp mot 10 grader. 

Kommunen vil anbefale innbyggerne som har eiendom og verdier i flomutsatte områder om å forberede seg med å sikre eiendom og verdier. Fjern løse gjenstander som er utsatt for en eventuell flom.


NVE har utarbeidet flomsonekart for deler av Tanavassdraget i Karasjok kommune. Dette er områder som er mer utsatt enn andre. Sjekk gjerne ditt område og ta utgangspunkt i 50 års flom
Digitale flomsonekart (100 og 200 års flom) på nett for Karasjok.

Se vannføring for Veahkkava, Iešjohka her

Finske prognoser kan sees her. Der finnes prognoser både for Veahkkava og Karigasniemi.

Vårflomanalyse fra NVE av 20. mai 2020. Flomutsikter for mai-juni 2020.

Snømengder i prosent ligger for vårt område fortsatt på 300% over snitt. Se oversikt her.