Områderegulering for Markannjárga. Melding om høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges områderegulering for Markannjárga, arealplan id 201302, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling den 19.9.2022, sak 22/50.

Planområdet omfatter hele Markannjárga på 671 dekar.

Plandokumentene datert 18.5.2022 består av:

Juridisk bindende del:

  1. Plankart i målestokk 1:1000 i pdf-format i A0-liggende format, 3 stk:

 

For å vise planområdet på ett ark er plankartet plottet ut i A1-liggende format i målestokk 1:2500:

Alle plankartene har tegnforklaring og komplett tittelfelt

  1. Reguleringsbestemmelser Områderegulering for Markannjárga, datert 18.5.2022 (PDF, 120 kB).

Ikke juridisk del:

  1. Planbeskrivelse (PDF, 5 MB) med følgende vedlegg til planbeskrivelsen:

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret Rådhuset i Karasjok kommune, Ráđđdeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post eller epost. Merknader påføres planens navn og vår saksnummer. 

Karasjok kommune

Postboks 84

9735 Karasjok

epost: postmottak@karasjok.kommune.no

Frist for å gi uttalelser er innen 11.11.2022

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata