Ønsker du å kunne nordsamisk bedre?

Et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Kárenaš Samisk Språk- og kultursenter startes opp.

Våren 2024 tilbyr Universitetet i Tromsø UiT to videregående samiskkurs. Du kan følge dette som nettstudium i Karasjok, da det tilrettelegges støtte for studentene på det lokale språksentret.

Du kan følge studiet via nett om du:

  1. Registrerer deg som UiT student innen 1. desember 2023 (se nedenfor)
  2. Tar kontakt med Kárenaš Samisk Språk- og kultursenter, tel. 413 12 824, som tilrettelegger for et studiemiljø for studentene.

Undervisningen gis ved UiT Campus Tromsø tre dager i uka, og du følger de på nett: Tirsdager og onsdager kl. 10-12 (kurs 1) og torsdager kl. 09-12 (kurs 2), og varer fra uke 2 til uke 17 i 2024.

Som forkunnskaper anbefales at du har tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som andrespråk på videregående skole.

Informasjon om de to videregående kursene her:

 

Søknadsfrist: 1. desember 2023. Du søker lokalt opptak på UiTs nettsider: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#kapittel_711477  (Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.). Søknadsportalen er åpen mellom 1.11.23 og 1.12.23.

 

Trenger du å friske opp kunnskapene dine før kursene starter? Sjekk denne nettsiden: https://kursa.oahpa.no/ og les samiske media/litteratur.

 

Kárenaš Sámi Giella- ja kulturguovddáš /Kárenaš Samisk Språk- og kultursenter

gudrun.eriksen.lindi@karasjok.kommune.no   Tel. 413 12 824
https://www.facebook.com/giellaKjohka

Kontaktinfo

Gudrun Eriksen Lindi
Daglig leder for Samisk språk og kultursenter
E-post
Telefon 41 31 28 24