Oppstart slamtømming i Karasjok

Entreprenøren regner med oppstart Uke 37

Vi minner om at anleggseiere må klargjøre for tømming, slik at entreprenøren har lett tilgang til slamkummen.
Dersom du er i tvil om akkurat ditt anlegg står på tømmeliste, vennligst ta kontakt på epost: fimil@fimil.no eller postmottak@krasjok.kommune.no  TLF Fimil: 47864300
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme forsinkelser for oppstart.