Påminnelse om brukerundersøkelse på sykeavdelingen og omsorgsboligene

Vi er opptatt av å gi våre pasienter et best mulig tilbud. Da er det viktig for oss å vite hvordan du opplever kvaliteten på våre tjenester.

En del av pasientene/beboerne vil bli intervjuet av en person som ikke jobber ved omsorgsboligen eller sykeavdelingen.

De av pasientene/beboerne som ikke selv kan svare, ber vi om at pårørende svarer på undersøkelsen. Pårørende vil få tilsendt undersøkelsen på e-post eller pr post. De som mottar spørreskjema i posten, må levere utfylt skjema til servicekontoret.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at du/dere på denne måten kan hjelpe oss å skape et bedre tilbud for våre beboere/pasienter på omsorgsboligen og sykeavdelingen.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen eller at du ikke har mottatt link til brukerundersøkelsen, må du gjerne kontakte helsefaglig rådgiver Heidi Boine, e-post heidi.boine@karasjok.kommune.no eller tlf 922 43389.

Svarfrist på brukerundersøkelsen er 16.05.22.