Påminnelse om folkemøte i dag, 15.06.22, kl 18:00-20:00

Sted: Samfunnshuset

Kárášjoga gielda/Karasjok kommune inviterer befolkningen til folkemøte der tema er:

  • Presentasjon av innbyggerundersøkelsen og det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
  • Presentasjon av framtidens skole- og helsesenterbygg

Enkel bevertning

Se innbydelse her. (PDF, 374 kB)

Velkommen!