Pårørendeskolen i Karasjok

Kurs for pårørende til personer med demens.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo i eget hjem eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

Kurset holdes over 4 samlinger fra kl. 16.00 til 19.30 på Kafeen på samfunnshuset.

på følgende datoer: 14.11.23, 28.11.23, 09.01.24 og 23.01.24  

Kurset er gratis, og det servers middag på begynnelsen av kurset.

 

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt

Navn: Ann Helen Andresen        Telefon: 920 17 293  

E-post: ann.helen.andresen@karasjok.kommune.no  eller

Navn: Astrid Haugli                      Telefon: 958 48 872 

E-post: astrid_haugli@hotmail.com

 

Påmeldingsfrist: Onsdag uken før kurset (08.11, 22.11, 03.01 og 17.01). Bindende påmelding.

 

Arrangør: Karasjok kommune i samarbeid med Karasjok     Demensforeningen