Planoppstart og planprogram for Nuvvos

Kunngjøring om planoppstart samt høring av planprogram for detaljregulering av Nuvvos.

Vedlagte forslag til planprogram samt innspill til planarbeidet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Høring av planprogram og innspill til planarbeidet sendes til HR Prosjekt AS, Løkkeveien 111, 9510 Alta eller til e-post tad@hrprosjekt.no innen 13.4.2021.

Varsel  (PDF, 965 kB)

VedtakPlanprogramOmHøringOffenligEttersyn (PDF, 124 kB)

Forslag til planprogram (PDF, 811 kB)

Detaljkart (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 167 kB)

Planinitiativ (PDF, 421 kB)