Primærnæringsfondet

Kommunestyret har under budsjettbehandling  for 2020 vedtatt å opprettholde primærnæringsfondet, men med reduserte midler. Dette betyr at kommunen må foreta streng prioritering ved fordeling av midlene.

Bevilgning til fondet for 2020 er kr. 50 000,-

Les mer om fondet og finn søknadsskjema her