Primærnæringsfondet

Kommunestyret har bevilget kr 150.000 til primærnæringsfondet for 2023. 

I denne lenka finner du mer informasjon om fondet, samt søknadsskjema du kan fylle ut:
Primærnæringsfondet

Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Søknadene behandles i hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 24. april 2023