Reduserte åpningstider i resepsjonen på legestasjonen i perioden 4. - 7. mai 2021

På grunn av bemanningssituasjonen er åpningstidene i resepsjonen og for telefoner redusert til kl 08.30 - 13.00 i ovennevnte periode. 

Ved behov for legehjelp bes publikum å ringe 113 eller ta kontakt med legevakt etter kl 15.30 på tlf 116 117. 

Publikum kan også bruke Helserespons for bestilling av faste medisiner og ordinære legetimer.