Reduserte åpningstider i resepsjonen på legestasjonen utvidet til 20. august 2021

På grunn av bemanningssituasjonen og ferieavvikling er åpningstidene i resepsjonen og for telefoner redusert til kl 08.30 - 13.00 til 20. august 2021.

Ved behov for legehjelp bes publikum å ringe 113 eller ta kontakt med legevakt etter kl 15.30 på tlf 116 117. 

Publikum kan også bruke Helserespons for bestilling av faste medisiner og ordinære legetimer.