Samfunnsløftets kunstnerstipend

Karoline O. A. Pettersen

Er du yrkesaktiv kunstner bosatt i Nord-Norge? Da kan du søke på Samfunnsløftets kunstnerstipend. 

Søknadsfrist 16. november 2023. 

Hva?
Samfunnsløftets kunstnerstipend retter seg mot yrkesaktive kunstnere av alle nasjonaliteter som bor og jobber i Nordland, Troms, Finnmark eller Svalbard. Kunstnerstipendet vil være en årlig, søkbar ordning, og antall stipend vil avhenge av samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge.

Til hvem?
Stipendet retter seg mot frie og profesjonelle skapere av alle typer kunst, som musikk, scenekunst, film, foto, litteratur, visuell kunst og kunsthåndverk. Kunstkritikere kan også søke på ordningen.

Hvor mye?
Hvert stipend er på inntil 150 000 kroner, og gis til inntil 30 profesjonelle skapere av kunst i Nord-Norge.

 Les mer om stipendet her.