SAMISK SPRÅKKURS «Válddán giellan ruovttoluotta» (Tar språket mitt tilbake)

4 samlinger: 18. januar - 23. mars 2023.

Metode for å begynne å snakke nordsamisk /revitalisere samisk språk.

Sted: Kárenaš Samisk Språk- og kultursenter, Sentrumsbygget 2. etg.  (inngang på baksida)

Tid: 

 • 30 timer – 4 samlinger: Onsdag og torsdag hver tredje uke.
 • Første gang 18. -19. januar.
 • Onsdager kl. 16-20 og torsdager kl. 12-15.30.
 • Samlingene er i uke 3, 6, 9 og 12.

Kurs og kursbok er gratis: «Válddán giellan ruovttoluotta/Tar språket mitt tilbake» (Jane Juuso, 2021).

Formål med kurset:

 • Å begynne å snakke samisk /revitalisere egne samiske språkkunnskaper.
 • Å styrke samisk språk i lokalsamfunnet. 
 • Å få flere til å bruke samisk aktivt i hverdagen.

Kursinnhold - to deler:

 • Fordypning i tema: Å begynne å snakke samisk.
 • Trening i å snakke samisk, inkl. praktisk arbeid som matlaging, spill og museumsbesøk.

Deltagere:

 • Du må kunne noe samisk slik at du kan kommunisere på nordsamisk under kurset. 
 • For kommunalt ansatte, inntil 10 deltagere. Også andre kan delta, om det er plass.
 • Kontakt din arbeidsgiver om permisjon med lønn for å delta på kurset.

  Kursleder/-lærer:

Jane Juuso, Unjárga (Nesseby), tidl. leder for Isak Saba Senteret (språksenter i Unjárga).

Hun har i 20 år holdt språkkurs i samisk.  

Arrangør: Kárenaš Samisk Språk- og kultursenter, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, i samarbeid med Jane Juuso.

  Meld deg på til kurset innen 17. januar 2023:

gudrun.eriksen.lindi@karasjok.kommune.no

Tel. 413 12 824.