Situasjonsbilde covid-19 i uke 1, 2022

Klikk for stort bildeI uke 1 var tre personer bekreftet smittet med Covid-19 i kommunen. Foreløbig er et av smittetilfellene bekreftet som omikron. Omikron er nå den vanligste varianten, også i Nord-Norge. 

Helhetlig situasjonsbilde;

 • I uke 1 var tre personer bekreftet smittet med Covid-19 i kommunen. En av disse jobber innen helse- og omsorgstjenesten. Tiltak er satt i gang med smittesporing og testing av ansatte og brukere som er definert som nærkontakt til den smittede.
 • Foreløbig er et av smittetilfellene bekreftet som omikron varianten. Omikron er nå den vanligste varianten, også i Nord-Norge. 
 • Det var ingen inneliggende personer i kommunale helseinstitusjoner med Covid-19.
 • Det som er utfordrende i kommunen er at vi har lite tilgang på personell. Det er derfor hentet inn vikarer fra vikarbyrå til sykeavdelingen, omsorgsboligene og legestasjonen
 • Helsehjelpskapasitet hos fastleger;
  • Kommunen har omdisponert fastleger til andre lovpålagte oppgaver som f.eks smittevern/kommunelege oppgaver og det betyr at du som ringer inn kan få tilbud om time til helsehjelp hos en annen lege enn din fastlege.
 • Vaksinering;
  • Det var vaksinering tirsdag 04.01.22. Det var både innkalte og drop in timer.
  • Vaksinering med 3. dose er påbegynt. Neste vaksinering er 12. og 13. januar. Les mer her
  • Det tilbys nå også influensavaksine på samme sted som koronavaksinering. Dette er drop in, slik at de som ikke fikk influensavaksine i høst kan nå komme på samfunnshuset 12. og 13. januar mellom kl. 16.00 – 20.00.
 • Testing;
  • Kommunens testkapasitet er god;
  • Teststasjonen er åpen mandag – fredag fra kl. 09.30 – 11.30 og fra kl. 18.00 – 20.00.
  • På lørdager er teststasjonen åpen fra kl. 11.00 – 14.00.
  • Vi har god tilgang på tester, men har fått retningslinjer for utlevering av selvtester fra helsedirektoratet, som vi forholder oss til. Men alle som har behov kan komme å teste seg på teststasjonen. Ellers kan selvtester kjøpes i ulike butikker.
 • Smittesporing;
  • Kapasiteten er god, og kan økes ved behov.

Risikovurdering av foreliggende smitte

 • Kommunen lå i uke 1 på Lav risiko tilsvarende Scenario 1, som betyr;
  • Lav smitte, lavt nivå på innleggelser, normale tjenester

Tiltak

 • Kommunen lå i uke 1 på grunnleggende smittevern råd, som betyr;
  • Isolering og testing ved sykdom, hånd- og hostehygiene, vaksinasjon og nedjustert TISK

Beredskap

 • Kommunen har beredskap for scenario med nye virusvarianter, og skal kunne oppskalere kapasiteter av alle helsetjenester, TISK og vaksinere for 3. dose.
 • Det er jevnlige møter i kriseledelsen i kommunen.