Skattekort for 2020 er klart

Husk å sjekke om tallene stemmer.
Din arbeidsgiver henter skattekortet elektronisk.

Du finner mer informasjon her