Smittesituasjon i Karasjok pr. 22.11.21

Klikk for stort bilde 

Smittetilfeller siden 01.11.21 81
Smittetilfeller under oppfølging 8
Smittetilfeller ute av isolasjon 73
Nye smittetilfeller i dag 4