Smittesituasjon i Karasjok pr 24. november 2021

Klikk for stort bilde 

Smittetilfeller siden 01.11.21 82
Smittetilfeller under oppfølging/isolasjon 3
Smittetilfeller ute av isolasjon 79
Nye smittetilfeller i dag 0