Smittesporing relatert til utbrudd i Hammerfest

I forbindelse med smittesporing relatert til utbruddet av Covid-19 i Hammerfest, er fire personer i Karasjok satt i hjemmekarantene. Det dreier seg om nærkontakter til ansatte med påvist smitte i Hammerfest.

Smittesporingsteamet i kommunen har etablert kontakt med de som er i karantene og følger dem opp i karantenetiden. Smittesporingsteamet er i beredskap og vil være tilgjengelig hvis situasjonen utvikler seg.