Søke dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta?

Dispensasjoner for elgjakt i Karasjok kommunes gis i henhold til retningslinjer (PDF, 753 kB) vedtatt i kommunestyret 20.6.2019. 

I jaktfelts kartene er det inntegnet inntil to faste traseer per jaktfelt og hver jaktlag kan bruke inntil 5 kjøretøy. Tillatte kjøretøy i forbindelse med elgjakt er ATV og UTV. Kart over kjøretrasé som er inntegnet med inntil to traseer, lastes ned av de enkelte jaktlag.

Jaktleiren kan settes opp inntil 300 meter fra angitt trasé ved åpne løyper og 100 meter fra øvrige traseer. 

Dispensasjoner i forbindelse med elgjakt er gyldig 10 dager før jaktstart og 10 dager etter jakt slutt for det aktuelle området.

Det er ikke tillatt med kjøring langs angitte traséer i forbindelse med jakt, bortsett fra oppsett av eller kjøring til og fra leir.

Ved endring av jaktfelt medbringes dokumentasjon fra FeFo om endringen og "ny" jaktfeltkart hentes fra kommunens hjemmeside og bringes under jakt i det nye jaktfeltet.

Jaktfeltskart finner du her

Jaktlag som skal jakte i Kautokeino og i Anarjohka nasjonalpark som kjører gjennom Karasjok kommune må fortsatt søke dispensasjon, søknadsfrist 1. august.

Søknadsskjema finner du her (PDF, 144 kB)  (Husk å legg ved kart).

NB! Sommerdispensasjon gjelder ikke for kjøring i eget jaktfelt under jakten! 

Alle jaktlag er pliktig å rydde etter seg etter endt jakt!