Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmarkskjøring

Utmarksutvalget har møte 25. juni 2020. Søknader om dispensasjon fra motorferdelloven må være oss i hende innen 15. juni. 

Søknadsskjema m/forklaring og kart finner du her

Neste møte i utmarksutvalget er 14. juli. Søknadsfrist er 3. juli.