Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Klikk for stort bildeLag og foreninger eller andre anleggsutbyggere som skal søke om spillemidler i 2021 må melde inn sine planer til kommunen. Det er et krav at anlegg er prioritert i den kommunale planen dersom det skal gis spillemidler.

Frist for innmelding av planer er: 1. oktober

Du finner utfyllende informasjon om prosedyren for å søke på spillemidler ved å gå inn på nettside: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Vi minner også om frist for søknad om spillemidler er 15. oktober. Les mer om det her.

Planen sendes:

Karasjok Kommune/Kárášjoga gielda
PB. 84
9735 Kárášjohka

e-post: postmottak@karasjok.kommune.no