Stenging av skuterløype 10 Rohči - Iškurasjohka

Løype 10 - fra Soagŋorohči ved løype 5 - Vuolit Rohči - Iškurasjohka til løype 6 er midlertidig stengt av hensyn til rein. Reinen har fortsatt behov for ro en stund til.

Karasjok kommune kan stenge skuterløyper etter kommunal forskrift om snøskuterløyper § 7.

Løypa forblir stengt fram til og med søndag 05.03.2023. 

Oversikt over åpne skuterløyper finnes her.