Tilskudd samisk fartøyvern

Sametinget lyser ut tilskuddsmidler til samisk fartøyvern

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Søknadsfrist: 1. november 2021

Elektronisk søknadskjema og informasjon om tilskuddsordningen finner du på Riksantikvarens nettside

Veileder - Tildeling av status som verna skip