Tiltak i Karasjok kommune i forbindelse med økt spredning av covid-19

Med den økende smitten i Norge og de mange ulike mutantene av covid-19, setter regjeringen inn særlige tiltak i forbindelse med påske og de nærmeste ukene etter påske. Som følge av dette er følgende tiltak satt i gang i Karasjok kommune:

Kommunale institusjoner/omsorgsboliger

  • Fortsatt besøksregistrering ved alle kommunale institusjoner/omsorgsboliger i helse og omsorg. Dette for lettere å kunne gjennomføre smittesporing og hindre smittespredning, hvis vi får smitte i våre institusjoner/omsorgsboliger.
  • Hvis besøkende kommer fra områder med smitte, så ber vi deg tenke over om besøket bør gjennomføres. Vi ber deg om å bruke munnbind og opprettholde 2 meters avstand.

Besøkende på Sentrumsbygg, skolens administrasjon, helse og omsorg administrasjon og rådhuset.

Det er stengt for publikum til og med 12.april. Hvis du har behov for fysisk oppmøte, skal dette forhåndsavtales med den/de ansatte. De ansatte har hjemmekontor, hvis praktisk mulig. Alle ansatte er tilgjengelig på e-post og telefon.

Møter i kommunal regi

Gjennomføring av møter i kommunal regi tas til nærmere vurdering etter påske.

Arbeidsreiser

De som dagpendler fra andre kommuner til Karasjok, rådes å ta test hver 7.dag.

Vaksinering

Vaksinering utføres ukentlig ut ifra vaksiner vi får tilsendt.

Testing

Teststasjonen på Grensen har åpent alle dager fra kl 8-20. Hele påsken og alle dager.

Testing av privatpersoner som kommer til vår kommune er gratis.