Ungjobb 2018 - utvidet frist til å søke om lønnstilskudd

Er du bedrift / virksomhet og planlegger å ansette ungdom i sommerjobb? Da kan du søke om lønnstilskudd fra Kárášjoga gielda Karasjok kommune. Søknad om lønnstilskudd er utvidet til 25. juni 2018. 

Er du ungdom  i alderen 16 - 25 år og trenger sommerjobb? Kommunen oppfordrer ungdom å oppsøke bedrifter / virksomheter og spørre om sommerjobb og samtidig henvise til Ungjobb 2018. 

Kommunestyret har vedtatt at det skal avsettes midler til Ungjobb 2018 der formålet er å stimulere til at antallet ungdom i alderen 16 - 25 år får seg jobb om sommeren. 

Dersom dette er aktuelt for din bedrift / virksomhet kan du følge denne prosedyren: 

  • Bedriften/virksomheten lyser selv ut sommerjobb(er) og ansetter ungdom i alderen 16 – 25 år
  • Bedriften/virksomheten søker om tilskudd fra Karasjok kommune ved å sende inn svarslipp (se vedlegg nedenfor). Sammen med slippen skal:
  • Standard arbeidskontrakt (se vedlegg nedenfor) fylles ut og underskrives av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kopi sendes til kommunen sammen med svarslippen. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

  • Ungdom som berøres av Ungjobb 2018 skal være i alderen 16 – 25 år.
  • Lønnstilskuddet er på kr 4000 pr sommervikar i 100 % stilling i 30 dager. For ungdom med spesielle behov, kan dobbelt tilskudd vurderes.
  • Engasjement utover dette må belastes den enkelte bedrifts/virksomhets budsjett.
  • Ungdom som ansettes må være hjemmehørende i Kárášjohka Karasjok.
  • Det forutsettes at tariffavtale følges
  • Det gis ikke tilskudd til ansettelse av egne barn.
  • Først-til-mølla-prinsippet. Det er inntil 25 lønnstilskudd som deles ut fortløpende under forutsetning at kriteriene nevnt ovenfor er oppfylt.

Slippen og kopi av arbeidskontrakt returneres snarest og innen 25. juni 2018 til Kárášjoga gielda Karasjok kommune.