Ungjobb 2018

Kommunestyret har vedtatt at det skal avsettes midler til Ungjobb i 2018 – sommerjobb for ungdom i Kárášjohka Karasjok.  Gjennom Ungjobb er målet å øke antallet ungdommer i alderen 16 – 25 år i jobb om sommeren. 

Næringslivet og kommunale etater er invitert til å delta i prosjektet.

Bedriften/etaten følger denne prosedyren:

  • Bedriften/etaten lyser selv ut sommerjobb(er) og ansetter ungdom i alderen 16 – 25 år
  • Bedriften/etaten søker om tilskudd fra Karasjok kommune ved å sende inn svarslipp (se vedlegg) snarest og innen 15. juni 2018. Sammen med slippen skal:
  • Standard arbeidskontrakt fylles ut og underskrives av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kopi sendes til kommunen sammen med en svarslipp (se vedlegg).

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

  • Ungdom som berøres av Ungjobb 2018 skal være i alderen 16 – 25 år.
  • Lønnstilskuddet er på kr 4000 pr sommervikar i 100 % stilling i 30 dager. For ungdom med spesielle behov, kan dobbelt tilskudd vurderes.
  • Engasjement utover dette må belastes den enkelte bedrifts/etats budsjett.
  • Ungdom som ansettes må være hjemmehørende i Kárášjohka Karasjok.
  • Det forutsettes at tariffavtale følges
  • Det gis ikke tilskudd til ansettelse av egne barn.
  • Først-til-mølla-prinsippet. Det er inntil 25 lønnstilskudd som deles ut fortløpende under forutsetning at kriteriene nevnt ovenfor er oppfylt.

Slippen og kopi av arbeidskontrakt returneres snarest og innen 15. juni 2018 til Kárášjoga gielda Karasjok kommune.