Utdeling av gratis skolesekker til 1.klassingene i uke 21,22 og 23 på skolens administrasjon

Også i år får alle 1.klassingene i Karasjok gratis skolesekk. Statens Vegvesen og Finnmark Fylkeskommune har vedtatt å videreføre ordningen med gratis utdeling av skolesekker til alle 1.klassingene for skoleåret 2018-2019.

Bakgrunn for tiltaket er kampanjen «Aktive skolebarn» som har som siktemål at barn, ut fra et helhetsperspektiv og der forholdene ligger til rette for det, i størst mulig grad bør gå til og fra skolen, og at dette skal skje på en trafikksikker måte.

Sekkene er av god kvalitet og rommer ca. 17 ltr. De er laget i oransje farge for at de skal skille seg ut og at barna skal synes best mulig på skoleveien. Sekken har også en kampanjelogo på lokket.

Neste års 1.klassinger kan hente disse i uke 21, 22 og 23 på skolens administrasjon.