Utdeling av kulturpris og idrettsstipend 2018

Utdelingen vil foregå på idrettshallen lørdag 29. desember 2018 kl. 19:00.

Kulturpris kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger eller organisasjoner som på frivillig basis har ofret seg for kulturarbeid eller på annen måte har gjort seg bemerket. 

Idrettsstipend er for å motivere idrettsutøvere til innsats og presentasjon innenfor sin idrettsgren.