Utlysning av utdanningsstipend for å rekruttere fagkompetanse

Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune ønsker å bruke utdanningsstipend som et virkemiddel i arbeidet med å rekruttere nødvendig fagkompetanse.

I perioden 2019- 2021 vil grunnutdanning for barnehagelærere, lærere, ingeniører, vernepleiere og sykepleiere bli prioritert. 

Vi tildeler nå utdanningsstipend.  

Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend og søknadsskjema finner du i vedleggene.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunalleder innenfor aktuell fagområde.

Søknadsfrist 04. oktober 2019.

 

Retningslinjer (DOCX, 37 kB) for tildeling av kommunalt utdannings stipend

Søknads skjema (PDF, 80 kB)