Valgresultat kommunestyrevalget 2019

Valgresultatet ved årets kommunestyrevalg gir følgende fordeling:

Arbeiderpartiet                 7 representanter
Høyre                              1 representant
Senterpartiet                    6 representanter
Samefolkets parti             2 representanter
Árja                                  0 representanter
Karasjoklista                    2 representanter
Johttisamiid listu              1 representant

Personkåringene er da, inkludert 3 første vararepresentanter:

Arbeiderpartiet
Svein Atle Somby
Lilja S. Hansen
Jan Idar Somby
Kjell Magne Grønnli
Nils Daniel Eikjok
Berit Astrid Utsi
Berit Regine Laiti
vara:
Klemet Amund Eira
Vivian Boine
Anders Kleppe

Høyre
Torgrim Kemi
vara:
Johan Samuel Nedrejord
Svein Tore Kåven
Are Nedrejord

Senterpartiet
Anne Toril Balto
Anni Østby
Per John Anti
Dag Nedrejord
Alf William Berg
Kirsten Inger Anti
vara:
Amund Peder Teigmo
Gunn Anita Sara
Ingrid Andrine Hansen

Samealbmot Bellodat:
John Nystad
Kjell Olav Guttorm
vara:
Jan Morten Utsi
Anna Ravna Gaup
Torger M. Somby-Sandvik

Karasjoklista
Sissel Gaup
Jovna Ailo Anti
vara:
Magnar Aslaksen
Linda Anette Krokmo
Berit Kirsten Sara

Johttisámiid listu
Mette Anti Gaup
vara:
Anders Somby jr
Maret Laila Anti
Niillas Jovnna Anti