Vann avstenging på grunn av brudd i vannledning i området Oalgejotguolbba og Doaresdievva.

Reparasjonsarbeid med ledningsbrudd Oalgejotguolbba og Doaresdievva utført og avstegnings varselet er opphevet.