Vannavstegning hele Láttošluohkka boligområdet den 17.04.18, kl. 0900-1400

I forbindelse med rehabiliteringarbeid vannledningsnett Láttošluohkka i morgen kan det på grunn av trykk støt i rørene forekomme misfarging og groms på drikkevannet. Gjelder hele Láttošluohkka boligområde. Kommunen ber om at abonnentene lar vann vannet renne i 5- 10 min etter at vannet er åpnet for bruk. Ber også om at vannet kokes inntil videre.